Ionad Cóireála na Ceathrún Rua

February 25, 2016

 

Fógra Tábhachtach

Tá Uisce Éireann i mbun oibre chun Ionad Cóireála Uisce na Ceathrún Rua a uasghrádú i láthair na huaire. Is mian le Uisce Éireann a chur in iúl do mhuintir an cheantair go gcuirfidh na h-oibreacha a bheas ar siúl isteach ar dath an uisce le linn an tréimshe thíosluaite.
• Idir Dé Máirt 24 Bealtaine go dtí Dé Máirt 21 Meitheamh 2016

Meabhraíonn Uisce Éireann nach bhfuil aon athrú ar choinneálacha an Fógra Fiuchta Uisce agus gur chomhair duit leanacht ort an t-uisce a fhiuchadh agus tú ag cóiriú bia nó le más le n- ól atá sé agat. Tá léarscáil don limistéar a bheas an dídhathú san soláthar le fáil ag http://www.water.ie/help-centre/service-updates/

Ba mhaith le Uisce Éireann leithscéal a ghabháil le muintir na háite as aon mhíchaoithiúlacht mar gheall ar na hoibreacha agus an dídhathú. Is páirt rí-thábhachtach é seo don phlean deireadh a chuir leis an bhFógra Fiuchta Uisce agus is féidir ceist ar bith a ardú ach glaoch ar 1850 278 278.

Faoin tionscadal seo

Tá clár oibre curtha le chéile ag Uisce Éireann agus Comhairle Contae na Gaillimihe gur fiú milliún euro é chun deireadh a chuir leis an bhFógra Fiuchta Uisce i réigiún na Ceathrún Rua. Tá an tionscadal seo mar chuid do phlean infheistíochta Uisce Éireann gur fiú €530 milliún é agus a bheas infheistigh in infreastruchtúr uisce agus fuíolluisce na tíre i 2016.

Nuair a bheas na hoibreacha curtha i gcríoch ar an gCeathrú Rua, tiocfaidh feabhas suantasach ar chaighdeán an uisce óil a bheas curtha ar fáil do theaghlaigh agus gnóanna i gceantar na Ceathrún Rua agus cinnteoidh sé go mbeidh an córas in ann ag éileamh ní h- amháin an lae inniu ach do todhchaí freisin.

 

 

 

 

 

Please reload