Comórtas Reatha na Gaeltachta

May 6, 2020

Tá na hOifigigh Pleanála Teanga thart timpeall na Gaeltachta tagtha le chéile le Comórtas Reatha na Gaeltachta a reáchtáil chun a fháil amach cén pobal Gaeltachta is aclaí in Éirinn.

 

Cuirfear tús leis an gComórtas Dé Luain seo chugainn 11 Bealtaine  agus leanfaidh sé ar aghaidh ar feadh 4 seachtaine. Fógrófar torthaí uair sa tseachtain agus bronnfar Corn Raidió na Gaeltachta agus €200 ar an bpobal is aclaí. Fógrófar an pobal  buachach ar an 9 Meitheamh.

Iarrfar ar dhaoine fásta dul amach ag rith nó ag siúl taobh istigh de 5km ón mbaile, ar a laghad faoi dhó sa tseachtain, le cur le mílaoiste iomlán a gceantair. Mar a mhínigh Majella Ní Chríocháin, Oifigeach  Pleanála Teanga na Ceathrún Rua:

‘Tá i bhfad níos mó daoine ag dul amach ag siúil no ag rith na laethanta seo agus leis an ndúshlán seo tá súil againn go ndéanfaidh siad níos mó fós le tacú lena gceantair féin. Píosa spóirt agus spraoi a bheidh ann ach é sin ráite, tá barúil againn go mbeidh iomaíocht ghéar ann  idir na pobail Gaeltachta! Is thart ar an am seo den bhliain a bhíodh daoine ag réiteach i gcomhar Chomórtas Peile na Gaeltachta  agus tabharfaidh Comórtas Reatha na Gaeltachta dúshlán eile dóibh, dúshlán inar féidir le gach duine fásta páirt a ghlacadh ann!

‘Is iad na hOIfigigh Pleanála Teanga a bheidh ag coinneáil cuntais ar mhílaoiste a bpobal féin ags le cinntiú nach mbeidh pobal le daonra íseal faoi mhíbhuntáiste, roinnfear iomlán mhílaoiste an phobail ar líon na ndaoine sa bpobal sin atá ag glacadh páirte sa chomórtas.’

‘Tá  muid thar a bheith buíoch do Raidió na Gaeltachta as Corn Raidió na Gaeltachta agus duais breá a  chur ar fáil don chomórtas  agus beidh an pobal buachach in ann an t-airgead a chur i dtreo a rogha eagras carthanachta. Mar sin bígí ag rith nó ag siúl linn ar son bhur bpobal Gaeltachta!’

Le páirt a ghlacadh sa chomórtas, déan teagmháil leis an Oifigeach Peanála Teanga áitiúil.

Tuilleadh eolais: Majella Ní Chríocháin pobalrua@gmail.com 0879776852

 

 

 

Please reload