An Crompán

 

Fáilte go dtí An Crompán - halla spóirt, seomraí ranganna/cruinnithe agus oifigí an Chomharchumainn.

Welcome to An Crompán - sports hall, classrooms, meeting rooms and Comharchumann offices.

Oscailt Oifigiúil - 22 Samhain 2013

 Ar an Aoine, an 22ú Samhain ag 11.00 r.n. d' oscail Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D.,an tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an Crompán go hoifigiúil.

Eagraíochtaí, Cumainn & Gnó

Tá reimse mhór eagraíochtaí, cumainn & gnó eagsúla ag baint usáid as an gCrompán faoi láthair.

Seo sampla dóibh:

Oifig Comharchumann Mhic Dara

Oifig Mabs

Coláiste Chiaráin

Physio HSE

Fíbín

Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe

Cruinnithe Cumainn Eágsula

Bruach na Mara

Realtaí Beaga

Suathaireacht Spóirt Uí Ghionnáin

Ranganna Spin

Ranganna Acláiochta

Yoga

Sacar & Cispheil

Cóisir Breithe

Cóisir Nollag

Seetec

Is í an Ghaeilge Príomh theanga an ionaid .

Irish is the Prime language of the Crompán.

Seomra Cruinnithe / Cúrsaí

Seomra Ranga

Seomra Cóisir lá Breithe

Halla Spóirt

Halla Cóisir/ Imeachtaí Sóisialta